ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 13:10:53  
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน
บุคลากรจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน ขานรับนโยบายรัฐบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการขับเคลื่อน “สพฐ.เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริตฯ” โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชนจำนวน 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาล้านนา ซึ่งเป็นเป้าหมายในการดำเนินของรัฐบาล ที่ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายส่วน จึงให้เน้นย้ำการบริหารด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
สำหรับ กิจกรรมภายในงาน มีการมอบธงเขตสุจริตให้กับผู้บริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีนโยบายในการบริหารโดยมุ่งหวัง “พัฒนาคนสุจริต พัฒนางานสุจริต พัฒนาเขตสุจริต” และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ จากนั้นได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการเก็บขยะรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีของบุคลากรทุกคน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 97

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738