ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 13:57:11  
เชียงรายเปิดตัวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ผู้สร้างเมืองเชียงราย
เชียงรายเปิดตัวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ผู้สร้างเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกบนเส้นทางตามรอยพญามังรายมหาราชเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดตัวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ภายใต้โครงการตามรอยเส้นทางพญามังรายมหาราช ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเปิดตัวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางพญามังรายมหาราช ผู้สร้างเมืองเชียงราย ซึ่งเริ่มต้นตามรอยเส้นทางในเขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย ที่อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช ที่โบราณสถานภายในค่ายเม็งรายมหาราช ที่ดอยจอมทอง ที่โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ที่ดอยตุง ที่เมืองเชียงแสน และที่อำเภอพญาเม็งราย ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ สร้างรายได้และกิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับพญามังรายมหาราช ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ก่อให้เกิดสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักบ้านเกิด และประเทศชาติ รู้รักอัตลักษณ์ล้านนา ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช โดยเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตลอดจนสินค้า การบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 69

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738