ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 13:58:51  
กอ.รมน.สนองนโยบาลของรัฐบาลให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชนรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเครื่องมือ
กอ.รมน.สนองนโยบาลของรัฐบาลให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชนรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเครื่องมือ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จัดอบรมสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มุ่งหวังให้ประเทศไทยปรับระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการสร้างความตระหนักรู้ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ผู้เข้ารับการอบรมจาก กอ.รมน.ภาค 2 ภาค 3 จาก กอ.รมน.จังหวัดจำนวน 37 จังหวัด และผู้ประกอบการ ประชาชน รวมจำนวน 173 คน โดยพันเอก ชาตรี อุ่นเจริญ ผู้อำนวยการส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง ศูนย์ประสานการปฏิบัติที 2 ของ กอ.รมน.กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนพร้อมพลังประชารัฐในการมุ่งมั่นดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งระบบจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด มีการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงตกเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ ยังสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ เจ้าของสถานประกอบการต่างๆรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเครื่องมือ เป็นแหล่งพักพิงของขบวนการค้ามนุษย์ และเป้าหมายให้ประเทศไทยจะได้รับการปรับระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 76

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738