ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 14:02:12  
กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ส่งมอบถนนแก่จังหวัดแพร่
กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ส่งมอบถนนแก่จังหวัดแพร่
กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จัดทำพิธีส่งมอบถนนซึ่งได้ดำเนินงานตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด้วนตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แก่ประชาชนบ้านหมู่ 10 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วานนี้(12มิ.ย.61) ที่สนามกีฬาบ้านโป่งศรี หมู่ 10 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทางพันเอก ชินทัศน์ หมวกละมัย รองผู้อำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ผู้แทนแม่ทัพภาค 3 เป็นประธานร่วมกับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในพิธีส่งมอบโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งทางกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ได้ดำเนินการก่อสร้างตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่อนุมัติโครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยได้มีการนำน้ำยางพารามาเป็นส่วนผสม เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราอีกทางหนึ่ง สำหรับจังหวัดแพร่นั้นมีการดำเนินการ 2 เส้นทางคือถนนสายบ้านโป่งศรี – สวนเขื่อน ตำบลบ้านถิ่น ระยะทาง 1,100 เมตร คิดเป็น 4,400 ตารางเมตรและเส้นทางเรียบริมน้ำแม่แคม ตำบลบ้านถิ่น ระยะทาง 1,000 เมตร คิดเป็น 4,000 ตารางเมตร พันเอก อมร พิมพ์สี ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 กล่าวว่า ในปี 2560 กองทัพบกได้มอบหมายให้ดำเนินการใน 99 เส้นทาง ระยะทางรวม 211 กิโลเมตร ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมจำนวน 1,022 ตัน ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ 16 เส้นทาง ใน 9 จังหวัดประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก รวมระยะทาง 36 กิโลเมตร คิดเป็น 216,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ทางกองทัพภาคที่ 3 ยังร่วมกับโรงพยาบาลค่ายพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้ามาตรวจรักษาผู้ป่วย นำทหารช่างมาให้บริการด้านการตัดผม ซ่อมเครื่องตัดหญ้า ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แก่ประชาชนอีกด้วย /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 121

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738