ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 14:03:30  
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่จัดพิธีบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่จัดพิธีบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่จัดพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการคัดแยกและคัดกรองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(13มิ.ย.61) ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นายศิริพันธุ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจำนวน 13 หน่วยงานทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ หน่วยงานทางวัฒนธรรมและสังคม เพื่อให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ให้ครอบคลุมสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงของปัญหาสารเสพติดในจังหวัดแพร่ โดยบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการคัดแยกและคัดกรองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จ นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กล่าวว่า นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานต่างๆจะได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 13 หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ในครั้งนี้ เป็นหน่วยงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่มีเทคนิค วิธีการที่สามารถร่วมมือเป็นเครือข่ายในการให้ความรู้ ทักษะการใช้ชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้เติบโตเป็นคนดี สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 171

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738