ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 14:04:49  
ชาวตำบลห้วยฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่จัดประเพณีบั้งไฟขอฝน
ชาวตำบลห้วยฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่จัดประเพณีบั้งไฟขอฝน
ชาวตำบลห้วยฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่จัดประเพณีบั้งไฟขอฝน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

ทุกปีในช่วงวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ปีนี้ตรงกับวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 ชาวตำบลห้วยฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จะจัดงานประเพณีนมัสการพระเจ้านั่งดิน และประเพณีจุดบั้งไฟขอฝน โดยปีนี้ชาวตำบลหัวฝาย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย และประชาชนที่สนใจนำบั้งไฟมาร่วมพิธีจาก จังหวัดลำปาง น่าน พะเยา และแพร่ จำนวน 102 กระบอก และร่วมแข่งขัน จำนวน 15 กระบอก มีนายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานจุดบั้งไฟขอฝนดังกล่าว ขณะจุดบั้งไฟขอฝน ยังไม่ทันเสร็จก็มีฝนตกหนักลงมาด้วยนับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี งานประเพณีนมัสการพระเจ้านั่งดิน และประเพณีจุดบั้งไฟ ของวัดหัวฝายนั้นได้สานต่อเป็นประเพณีมากว่า 100 ปี เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในสมัยอดีต และเป็นการขอฝนตามความเชื่อในสมัยโบราณ ให้ฝนตกตามฤดูกาล ให้มีน้ำท่าเพื่อจะได้ประกอบสัมมาอาชีพการเกษตร ไถ่นา หว่านข้าว ปลูกพืชไร่ต่างๆ /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 59

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738