ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 14:37:21  
อำเภอไชยปราการ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อบำรุงรักษาหนึ่งคลองสองถนน
อำเภอไชยปราการ  ปลูกหญ้าแฝกเพื่อบำรุงรักษาหนึ่งคลองสองถนน
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม" ปลูกหญ้าแฝกเพื่อบำรุงรักษาหนึ่งคลองสองถนน"ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อบำรุงรักษาหนึ่งคลองสองถนน” ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมนำข้าราชการ, ทหาร,ตำรวจ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ประมาณ 150 คนร่วมปลูกหญ้าแฝกที่บริเวณถนนเลียบลำน้ำฝาง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งเสริมและขยายผลให้ประชาชนปลูกหญ้าแฝก ทั้งนี้ เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่เจริญได้ดีทั้งในสภาพดินที่ชื้นแฉะ และที่แห้งแล้งจัด รากหยั่งลึกในดินถึง 3 เมตร ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะหน้าดิน และช่วยปรับปรุงสภาพพื้นที่เสื่อมโทรม ให้คืนความสมบูรณ์

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 80

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738