ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 15:18:54  
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว ประกาศเป็นตำบลปลอดโฟม แห่งที่ 2 ของอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว ประกาศเป็นตำบลปลอดโฟม แห่งที่ 2 ของอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
วันนี้ ( 13 มิถุนายน 2561 ) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีประกาศตำบลเหล่ายาวปลอดโฟม ตามโครงการ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" ซึ่งตำบลเหล่ายาว ประกาศเป็นตำบลปลอดโฟม แห่งที่ 2 ของอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมทั้งมอบป้ายปลอดโฟม ให้แก่ตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ในพื้นที่ตำบลเหล่ายาวที่เข้าร่วมโครงการ และได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลศรีเตี้ยที่เข้าร่วมรณรงค์ให้คนในชุมชน ลด ละ เลิกการใช้โฟมในงานต่างๆของหมู่บ้าน

นอกจากนี้ ที่เทศบาลตำบลแม่แรง ก็ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ลด ละ เลิกการใช้โฟมสำหรับบรรจุอาหาร โครงการชุมชนปลอดขยะตำบลแม่แรง ตามนโยบายของจังหวัดที่มุ่งรณรงค์ให้ประชาชน ชุมชน สถานศึกษา วัด โรงเรียน ตลาด สถานประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ให้ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยให้มีการใช้วัสดุทางเลือกทดแทนโฟม เช่น ชานอ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ผักตบชวา ฟางข้าว กาบกล้วย ใบตอง ให้ครอบคลุมทั้งตำบล
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า โครงการ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" เป็นโครงการต่อยอดหลังจากที่จังหวัดลำพูนได้รับรางวัล “ จังหวัดสะอาดอันดับ 1 ของประเทศ ” เมื่อปี 2560 เพื่อทำให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ในการส่งเสริมให้จังหวัดลำพูนยังคงเป็นเมืองสะอาด ระดับประเทศต่อไป จึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชน ตลอดจนร้านค้า สถานประกอบการ ตลาด วัด ร่วมกันรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้โฟมเพื่อบรรจุภาชนะในการประเพณีต่างๆ หรือการจำหน่ายอาหาร ซึ่งหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ก็ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งประกาศให้จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดปลอดโฟม ภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 143

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738