ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 15:33:52  
พุทธศาสนิกชนชาวน่านร่วมใจ ทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 62 ปี 42 พรรษา ของพระสุนทรมุนี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง
พุทธศาสนิกชนชาวน่านร่วมใจ ทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 62 ปี 42 พรรษา ของพระสุนทรมุนี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง
พุทธศาสนิกชนชาวน่าน คณะศิษยานุศิษย์ พระสุนทรมุนี เจ้าอาวาสวัดมิ่งร่วมประกอบพิธีสืบชาตาหลวงถวาย อายุวัฒนมงคล ครบ 62 ปี 42 พรรษา

คณะศรัทธาบ้านมิ่งเมือง คณะศิษยานุศิษย์ รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวน่าน ร่วมกันทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 62 ปี 42 พรรษา พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์ ร่วมประกอบพิธีสืบชาตาหลวงถวาย แด่พระสุนทรมุนีซึ่งเป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน และเป็นพระเถระที่มีจริยวัตรงดงาม มีแนวปฏิบัติดี เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ประกอบคุณูปการในการสร้างทรัพยากรบุคคล ทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ อีกทั้งมุ่งเน้นสั่งสอนให้ประชาชนยึดมั่นในความเป็นชาติไทย ด้วยการบำรุงพระพุทธศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ประชาชนรู้รักสามัคคี ภายในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 62 ปี 42 พรรษา หลวงพ่อเจ้าคณะพระสุนทรมุนี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านประกอบด้วยพิธีโกนผมและอาบน้ำนาค อุปสมบทนาคหมู่ 13 นาค พิธีบำเพ็ญกุศลถวายทักษิณานุปทานแด่พระสงฆ์ 100 รูป เพื่ออุทิศกุศลแด่อดีตเจ้าอาวาสอดีตเจ้าผู้ครองเมืองน่าน และผู้มีคุณูปการวัดมิ่งเมือง และประกอบพิธีพุทธามังคลาภิเษกเหรียญ หลวงพ่อพระพุทธมิ่งเมืองอายุ 161 ปี พระหลักเมืองน่าน อายุ 230 เหรียญที่ระลึกหลวงพ่อเจ้าเสน่ห์รุ่นแรกจำนวน 3,300 เหรียญ เพื่อให้คณะศิษยานุศิษย์ได้บูชาไปเป็นที่ระลึก และนำทุนทรัพย์เข้าสมทบ กองทุนส่งเสริมการศึกษาและสาธารณสงเคราะห์ ของ พระสุนทรมุนี และได้นำดอกผลมามอบเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาแก่ นักเรียน นักศึกษา เป็นประจำทุกๆปี ตลอดมา

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 65

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738