ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 16:15:12  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในพื้นที่ กำชับติดตามเรื่องอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้มีหลักโภชนาการที่ดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในพื้นที่ กำชับติดตามเรื่องอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้มีหลักโภชนาการที่ดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในพื้นที่ กำชับติดตามเรื่องอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้มีหลักโภชนาการที่ดี

วันที่ 13 มิ.ย.61 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา หลังพบว่าได้มีข่าวแพร่หลายผ่านทางสื่อในการที่มีการทุจริตโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในพื้นที่ต่างๆ โดยในวันนี้ทางจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการ จัดตั้งศูนย์โภชนาการของจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานและมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อให้เด็กได้มีโภชนาการที่ดี
โดยขณะนี้ได้ประสานให้ทางโรงเรียนรวมทั้งศูนย์โภชนาการระดับอำเภอ เข้าทำการติดตามโภชนาการของนักเรียนในแต่ละพื้นที่ให้ได้รับอาหาร รวมทั้งอาหารเสริมที่มีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งหากโรงเรียนไหนที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ ก็ให้ประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มีการหารือกันแล้วในการที่จะเข้าช่วยเหลือเพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดี ในเนื่องจากทางโรงเรียนแต่ละโรงเรียน ได้มีโปรแกรมอาหารให้กับเด็กตามตารางแต่ละวันที่กำหนดไว้แล้ว

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.จ.ะัเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 54

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738