ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 16:41:37  
เศรษฐกิจภาคเหนือด้านภาคอุตสาหกรรมเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้น..//
เศรษฐกิจภาคเหนือด้านภาคอุตสาหกรรมเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้น..//
จังหวัดเชียงใหม่ มีการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น การส่งออกดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ..//

นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ประธานอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเหนือทั้งหมด รวมทั้งหอการค้า ภาครัฐ ภาคประชาชน ได้มีการระดมความคิดเห็น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งนี้ ภาวะเศรษฐกิจ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวได้ ล่าสุดในช่วงห้าเดือนแรก ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโต โดยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 8.9 จากระยะเดียวกันกับปีก่อน ตามการผลิตของอุตสาหกรรมน้ำตาล การสีข้าว สินค้าเกษตรแปรรูป ที่มีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นตามผลผลิตเกษตร และผลผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวตามความต้องการจากต่างประเทศ โดยภาพรวมการส่งออกดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ การจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรม มีการขึ้นค่าแรงตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นมา ซึ่งจะไม่กระทบกับอุตสาหกรรมทั่วไป แต่จะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการ SMEs ที่จ้างคนไม่มาก กลุ่มนี้จะมีต้นทุนสูงขึ้น ส่วนการส่งออกปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น พนักงานมีการขึ้นเงินเดือนจากปีก่อน

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 95

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738