ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 16:43:34  
พะเยา ออกตรวจร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ประจำปี 2561
พะเยา ออกตรวจร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ประจำปี 2561
จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยา ออกตรวจรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ประจำปี 2561

วันนี้(วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ) นางสาวไพรวัลย์ ปัชชามาตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ ประชุมชี้แจงการออกตรวจรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ประจำปี 2561 แก่คณะทำงานตรวจรับรองร้านอาหารระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและเลือกใช้วัตถุดิบจากสินค้า Q ในการประกอบอาหาร เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรับรองตนเอง ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้นและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
จากนั้นคณะทำงานตรวจรับรองฯได้ออกตรวจรับรองร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จำนวน 3 ร้านได้แก่ ร้านแจ่ววิวดี ร้าน Ucafe by isteak และร้านฮักพะเยา วันที่ 14 มิถุนายน 2561ออกตรวจรับรองร้านบ้านปักษา ร้านอัญชัน ตำยำแซบ ร้านภูผาหงส์ ร้านฮ่องกงเป็ดย่างบะหมี่ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ออกตรวจร้านแซบหน้ามอ และร้านอาหารเพชร ตามเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจรับรอง ทั้งด้านสุขอนามัย- ความสะอาดและความปลอดภัยของวัตถุดิบในการประกอบอาหาร หลังจากนั้นจะส่งผลการตรวจให้ทีมตัดสินใจพิจารณาว่าร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็น Q Restaurant หรือไม่ ร้านอาหารที่ผ่านการรับรองจะได้รับป้ายรับรอง ต่อไป สำหรับสินค้า Q คือสินค้าเกษตรและอาหาร ที่มีกระบวนการผลิตทั้งระดับฟาร์ม และการแปรรูปเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ : ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 65

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738