ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 18:34:44  
อบจ.ลำพูน เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายนนี้
อบจ.ลำพูน เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายนนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรม To Be Number One ประจำปี 2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ภายใต้แนวคิด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญส่งผลกระทบต่อสังคมและความมั่งคงของประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและยกระดับปัญหายาเสพติดขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จึงได้ร่วมกับจังหวัดลำพูน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 กำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรม To Be Number One ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีกิจกรรมการประกวดและแข่งขันต่าง ๆ ได้แก่ การประกวดชมรม To Be Number One ดีเด่น การประกวดวาดภาพรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การประกวดเต้น Aerobics & Dancercise Lamphun Championship การประกวดดนตรีโฟล์คซอง การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One การประกวดคลิปวีดีโอ การประกวดเต้น Cover Dance การแข่งขันฟุตบอล 7 คน การแข่งขันตอบปัญหายาเสพติด การประกวดร้องเพลงหมู่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน ประชาชน สถานศึกษา และสถานประกอบการในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรม To Be Number One ประจำปี 2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองแผนและงบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 053-597260 ต่อ 207 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 188

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738