ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 16:08:44  
คณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน (หมู่บ้านรักษาศีล 5 )
คณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน (หมู่บ้านรักษาศีล 5 )
คณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ) เพี่อเสริมสร้างศักยภาพโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไปในภายภาคหน้า

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ที่ วัดแม่แก้ดน้อย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลนี้ นับเป็นโครงการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถนำมาแก้ปัญหาสังคม นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์โดยท่านเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างเล็งเห็นความสำคัญในโครงการนี้ และนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอด เพี่อเสริมสร้างศักยภาพโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไป


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 75

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738