ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 16:45:04  
จังหวัดแพร่เปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ เพื่อเมืองแพร่สดใส ปลอดภัย สะอาด สงบ
จังหวัดแพร่เปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ เพื่อเมืองแพร่สดใส ปลอดภัย สะอาด สงบ
จังหวัดแพร่เปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการลดและคัดแยกขยะ สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองที่ปลอดภัย สะอาดสดใส และสงบ

วันนี้ (14 มิถุนายน 2561) เวลา 09.35 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ณ บริเวณกาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5, ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง, หัวหน้าส่วนราชการ, นายอำเภอ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นักเรียนนักศึกษา อาสาสมัครและเครือข่ายต่างๆ กว่า 1,000 คนเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายสำคัญในโอกาสต่างๆ ได้แก่ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กำหนดให้การลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นวาระสำคัญระดับชาติ และบรรจุเป็น 1 ใน 11 นโยบายหลักที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, การแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนและวาระแห่งชาติ ใช้กระบวนการประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อน และการลดและคัดแยกขยะ จัดทำ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

จังหวัดแพร่ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว และได้ร่วมกันหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ปัญหา 3 เรื่องดังกล่าวเป็นวาระสำคัญที่ต้องมีการปฏิบัติอย่างเข้มข้นจริงจัง พร้อมเพรียงกันทุกภาคส่วน และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยการลดอุบัติเหตุ จะเน้นการสวมใส่หมวกกันน็อค 100% การแก้ปัญหายาเสพติด เน้นชุมชน สังคมเข้มแข็ง กวาดล้างอย่างเข้มข้น และการลดคัดแยกขยะ เน้นการจัดการขยะเปียก ขยะอินทรีย์ในทุกครัวเรือน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติการและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดแพร่ได้ตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมใน 3 ภารกิจดังกล่าวในวันนี้ เพื่อให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองที่ปลอดภัย สะอาดสดใส และสงบ

ทั้งนี้ ในการเปิดปฏิบัติการดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้นำผู้ร่วมกิจกรรมกล่าวตั้งปณิธานทำความดี มอบธงสัญลักษณ์การเปิดปฏิบัติการแก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หน่วยงานต่างๆ พร้อมปล่อยขบวนรถเพื่อไปเปิดปฏิบัติการในแต่ละอำเภอ ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 268

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738