ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 16:47:56  
ให้โลหิต ให้ชีวิต อิ่มใจ ได้บุญ
ให้โลหิต ให้ชีวิต อิ่มใจ ได้บุญ
เหล่ากาชาดลำพูนจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก หวังกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตยังคงบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษาในโรงพยาบาล

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๖๑ (World Blood Donor Day ๒๐๑๘) ที่ห้างแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นำโดย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “Be there for Someone else. Give blood. Share life” “ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเรื่องของการบริจาคโลหิต และคุณค่าของการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตประจำยังคงบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นประจำทุก ๓ เดือน อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนที่มีสุขภาพดีที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตได้เริ่มต้นบริจาคโลหิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษาในโรงพยาบาล กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะ นิทรรศการเกี่ยวกับวันผู้บริจาคโลหิตโลก นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ นิทรรศการผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน การบรรยายพิเศษในเรื่องของความเชื่อ ค่านิยม และความรู้เกี่ยวกับการบริจาคดวงตา และอวัยวะ การเสวนาระหว่างผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ผู้เป็นมารดาของผู้เสียชีวิตที่ได้บริจาคดวงตา และอวัยวะ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการเจรจา และจัดหาผู้บริจาคดวงตา และอวัยวะ และผู้ที่ได้แสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาและอวัยวะ โดยผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในวันดังกล่าวจะได้รับของที่ระลึก เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้บริจาคด้วยความสมัครใจ และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ตรงกับวันที่ ๑๔ มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก และได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ในปี ค.ศ.๑๙๓๐ ซึ่งการค้นพบเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการต่อยอดในวงการแพทย์มาจนถึงทุกวันนี้ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกเป็นจำนวนมาก และถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก ทางองค์การอนามัยโลก (WHO), สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC), สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) ได้ขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก และส่งเสริมงานบริการโลหิตให้เป็นที่แพร่หลายในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๑๔ มิถุนายนของทุกปี เพื่อให้ชาวโลกตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตสำหรับเตรียมพร้อมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๔ และจัดกิจกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกับที่ประเทศไทย สภากาชาดไทยได้รณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต เพราะปัจจุบันประชาชนยังมาบริจาคโลหิตอย่างไม่สม่ำเสมอ การจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิต จึงเป็นกุญแจสำคัญในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมาร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก ๓ เดือน เนื่องจากโลหิตที่มาบริจาคนั้นไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน ดังนั้นการที่มีผู้หมุนเวียนมาบริจาคอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญ


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 236

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738