ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 17:36:48  
รายงานพิเศษ...วิกฤติ "สับปะรดเชียงราย" ล้นตลาด ราคาตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ เกษตรกรตัดใจปล่อยให้เน่าเสียจำนวนมาก
รายงานพิเศษ...วิกฤติ "สับปะรดเชียงราย" ล้นตลาด ราคาตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ เกษตรกรตัดใจปล่อยให้เน่าเสียจำนวนมาก
วิกฤติ "สับปะรดเชียงราย" ล้นตลาด ราคาตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ ไม่มีจุดรับซื้อในพื้นที่ เกษตรกรตัดใจปล่อยให้เน่าเสียจำนวนมาก

ไม่น่าเชื่อว่าสับปะรดผลไม้ของจังหวัดเชียงราย ที่ขึ้นชื่อเรื่องความกรอบ อร่อย หวานฉ่ำ ทั้งพันธุ์ภูแล และพันธุ์นางแล รวมถึงสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย หรือสับปะรดโรงงาน ที่มีการส่งออกจำหน่ายและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท แต่ขณะนี้ เข้าขั้นวิกฤติเนื่องจากผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ อีกทั้งไม่มีโรงงานรับซื้อในพื้นที่ เพราะไม่คุ้มทุน ทั้งค่าแรงงานเก็บเกี่ยวและค่าปุ๋ย ชาวสวนจำใจต้องปล่อยให้สับปะรดสุกและเน่าคาแปลง
ดังเช่นป้าบัวเขียว วงศ์สาโรจน์ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด บ้านขัวแตะ ตำบลนางแล แหล่งปลูกสับปะรดชื่อดังของจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า นับตั้งแต่เริ่มปลูกสับปะรดมากว่า 10 ปี ปีนี้ได้รับผลกระทบมากที่สุด ต้องนำมาจำหน่ายเองแบบ ลด แลก แจก แถม ยอมขาดทุน หากขายไม่หมดก็นำมาแปรรูปเป็นสับปะรดกวน แต่หากเหลือมากก็จำเป็นต้องทิ้ง
ด้าน นายศรี พรหมศาสตร์ เจ้าของสวนสับปะรด ที่บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล กล่าวยอมรับว่า สับปะรดพันธุ์นางแลและภูแลของตน จากที่เคยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงหน้าสวน ในราคากิโลกรัมละ 8 – 10 บาท ขณะนี้ เหลือกิโลกรัมละไม่ถึง 2 บาท ขณะที่พันธุ์ปัตตาเวีย เหลือเพียงกิโลกรัมละ 80 สตางค์เท่านั้น ปัจจุบันไม่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ จึงตัดใจปล่อยให้สุก เน่าคาแปลง หากยังเป็นเช่นนี้ อนาคตอาจจะเปลี่ยนไปปลูกเงาะ ลองกอง ทุเรียน แทน
สถานการณ์ของสับปะรดเชียงราย ที่เข้าขั้นวิกฤตขณะนี้ ผลผลิตเพิ่งออกมา เพียงร้อยละ 30 ยังคงเหลืออีกร้อยละ 70 ที่จะทยอยให้ผลผลิตช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจะผ่านวิกฤตินี้ ไปได้อย่างไร ยังคงเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไขต่อไป

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 9691

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738