ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 20:49:57  
กกต.ลำพูน รับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง 2 วัน มีผู้สมัคร 8 ราย
กกต.ลำพูน รับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง 2 วัน มีผู้สมัคร 8 ราย
กกต.ลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผ่านไป 2 วัน มีผู้สมัคร 8 ราย ผู้สนใจและมีคุณสมบัติสมัครได้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 จำนวน 2 วัน มีบุคคลมาสมัครเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 8 ราย โดยวันที่ 13 มิถุนายน 2561 จำนวน 5 ราย วันที่ 14 มิถุนายน 2561 จำนวน 3 ราย ขอเชิญชวนผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดขอรับและยื่นใบสมัครได้ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เลขที่ 119/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 13-22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5352-5621-2
หลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร (ผตล.2), รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 5x7.5 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป และขนาด 2.5x3 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองแพทย์ และสำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 535

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738