ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 10:19:02  
จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครเกษตรกรเพื่อสรรหา "ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562"
จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครเกษตรกรเพื่อสรรหา "ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562"
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครเกษตรกร เข้ารับการคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ด้านการเกษตร 4 สาขา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2561

นายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขา ต่างๆ จำนวน 4 ด้าน อาทิ 1.ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย 2.ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 3.ปราชญ์เกษตรดีเด่น และ 4.ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ สัญชาติไทย ไม่มีประวัติความประพฤติเสื่อมเสีย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มีความอุทิศตนให้กับชุมชน สังคม หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป
เกษตรกรผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับแบบบันทึก (ใบสมัคร) ได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และยื่นแบบบันทึกด้วยตนเองที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-5353-0923

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร. 053 511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 72

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738