ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 12:14:33  
จังหวัดน่านรวมพลังรณรงค์ จิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัย ไข้เลือดออก" เน้นมาตรการ 3 ก
จังหวัดน่านรวมพลังรณรงค์ จิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัย ไข้เลือดออก" เน้นมาตรการ 3 ก
จังหวัดน่าน รวมพลังจิตอาสาเปิดกิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัย ไข้เลือดออก" เน้นให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 3 ก ไม่ให้ยุงกัด ไม่ให้ยุงเกิด และ ไม่ให้ยุงหากิน

ที่ลานกิจกรรม โรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัย ไข้เลือดออก” เน้นให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันไข้เลือดออก โดยมี นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน นายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน คณะครูนักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ฯ ซึ่งตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีนี้พบว่า มีการระบาดโรคไข้เลือดออกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดการระบาดโรคไข้เลือดออกได้ง่าย โดยจังหวัดน่านได้ใช้มาตรการ 3 ก ก แรก ได้แก่ ไม่ให้ยุงกัด โดยใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ไม่อยู่ในที่อับชื้น ทายากันยุง ก ที่สอง ได้แก่ ไม่ให้ยุงเกิด เก็บน้ำควบคุม/ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน และ ก ที่สาม ได้แก่ ไม่ให้ยุงหากิน โดยการ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บรอบบ้านให้โล่งสะอาด ปราศจากขยะ วัชพืช ใบไม้ กิ่งไม้ ฯลฯ นอกจากนี้ สาธารณสุขจังหวัดน่าน ยังได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของโรคไข้เลือดออก และมอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง อสม. ภาคีเครือข่าย ระดับตำบลในทุกพื้นที่ ทำการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องการกำจัดแหล่งเพาะขยายพันธุ์ยุงลาย ให้ทุกครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน ซึ่งต้องสอดส่องดูแลเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดประชุมหมู่บ้านเสี่ยง ทบทวน ซักซ้อมการควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือน ปรับปรุงในพื้นที่สาธารณะ จุดเสี่ยง แหล่งเสี่ยงในพื้นที่ แหล่งน้ำขัง เน้นให้โล่งโปร่ง และให้ประชาชนสำรวจลูกน้ำให้เป็นนิสัยในบ้านตนเองทุกวัน ซึ่งกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัย ไข้เลือดออก” ในครั้งนี้ มีพลังจิตอาสาประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน พลังมวลชน จิตอาสา นักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดน่าน รวมกว่า 250 คน ร่วมกันทำความสะอาดและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดภูมินทร์ ถนนบริเวณรอบวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และสถานที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อจำกัดลูกน้ำยุงลายไม่ให้แพร่พันธุ์ในพื้นที่และเพื่อป้องกันทุกคนในชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกต่อไป

ข่าวโดย : รดา บุญยะกาญจน์
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 81

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738