ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 08:49:47  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายขานรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายดันจัดตั้งศูนย์บริการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดน One Stop Service แบบเบ็ดเสร็จที่อำเภอเชียงของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายขานรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายดันจัดตั้งศูนย์บริการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดน One Stop Service แบบเบ็ดเสร็จที่อำเภอเชียงของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายขานรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายดันจัดตั้งศูนย์บริการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดน One Stop Service แบบเบ็ดเสร็จที่อำเภอเชียงของ ณ ด่านสะพานมิตรภาพ 4 ในอนาคตหวังจัดตั้งเป็นเขตท่องเที่ยวพิเศษปลอดภาษีวีซ่า

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์บริการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) และการพัฒนาตลาดชายแดนไทย-ลาว
นายทัศนัย สุธาพจน์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้สืบเนื่องมาจากที่ประชุม กรอ. จังหวัดเชียงราย ได้มีการติดตามแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวโดยขับรถส่วนตัวมาจากมณฑลยูนาน ประเทศจีนผ่านเข้ามาทางสะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ ลดลงเป็นอย่างมากในช่วงตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อกำหนดกฎเกณฑ์และระเบียบขั้นตอนในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนโดยรถยนต์ส่วนตัวที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อเป็นมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในทุกมิติ ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดน ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ในลักษณะศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service อยู่ในอาคารที่เป็นจุดออกบัตรผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) เพื่อเป็นศูนย์รวมบริการเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนที่ครบวงจร ซึ่งเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด่านสะพานมิตรภาพ กรมทางหลวงและด่านศุลกากร บริการเรื่องนำรถเข้า ตม.บริการเรื่องตรวจคนเข้าเมือง ขนส่งบริการเรื่องออกใบขับขี่ และอบรมการขับรถ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย บริการให้คำแนะนำการปฏิบัติตนที่ดีในการท่องเที่ยวและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบริการตรวจร่างกายและออกใบรับรองแพทย์ ภายใต้การประสานงานของบริษัทนำเที่ยว หรือ Agency Tour ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการประสานงานและอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน ซึ่งจะสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวจีนหรือนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ครบทุกกระบวนการไม่เกิน 1 ชั่วโมง และยืนยันว่าทุกหน่วยงานมีความพร้อมทุกเรื่อง ทั้งในเรื่อง สถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือ และจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงวันชาติจีนในช่วงต้นเดือนตุลาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่มีปัญหา ในขณะที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงรายพร้อมประสานไปยังสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่คุนหมิงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวจีนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์บริการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ซึ่งจะมีคาราวานนักท่องเที่ยวจีนขับรถบิ๊กไบค์เข้ามาในประเทศไทยผ่านด่านสะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ กว่า 100 คัน โดยได้มีการประสานบริษัทนำเที่ยวให้นำคาราวานรถบิ๊กไบค์มาใช้บริการที่ศูนย์บริการแห่งนี้ทั้งหมดด้วย
ด้านนายพรเทพ อินทะชัย ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์บริการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนแบบครบวงจรในลักษณะดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่มาถูกทางแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนได้อย่างแน่นอน และจะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวจีนหันกลับมาเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัวในจังหวัดเชียงรายเป็นจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจเชียงรายกลับมาคึกคัก ครึกครื้น อีกครั้ง จึงขอฝากหน่วยงานทุกแห่งมุ่งมั่นตั้งใจให้บริการให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และเชิญชวนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งตนจะนำเรื่องนี้ไปนำเสนอที่ประชุม กรอ. ต่อไป
นายกิตติ ทิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถส่วนตัวถือเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย แม้จะมีจำนวนไม่มาก เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวที่มากับบริษัททัวร์ แต่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอยสูง ดังนั้น ในอนาคตควรจะมีการวางแผนรองรับการดูแลให้บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นพิเศษ นอกจากนั้นในแง่ของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายในแต่ละพื้นที่อำเภอ ควรเน้นเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสำคัญด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทำได้ทันที ทุกพื้นที่มีต้นทุนศักยภาพสูงอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยสำคัญเรื่องรถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงของ ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วเสร็จภายในปี 2566 จะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทราบว่าจะมีการวางแผนเชื่อมโยงกับรถไฟจีนด้วย ที่ผ่านมาตนได้นำเสนอมาโดยตลอดว่า ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรผลักดันให้เกิดการจัดตั้งเขตพัฒนาท่องเที่ยวพิเศษขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความพิเศษเรื่องวีซ่าเดินทาง เขตปลอดหรือลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นหนุนเสริมให้ผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่พิเศษแห่งนี้มากยิ่งขึ้น ให้แตกต่างจากเขตพื้นที่ทั่วไป นายสง่า บัวระดก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จะนำผลการประชุมวันนี้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการตามความเห็นชอบของที่ประชุม และจะมีการติดตามการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดผ่านที่ประชุม กรอ. จังหวัดเชียงรายต่อไป

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 86

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738