ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 11:07:41  
ผู้นำทุกศาสนาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้นำทุกศาสนาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้นำทุกศาสนาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เช้าวันนี้(10 สค.)จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาประชาคม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด จากนั้นพระสงฆ์ถวายพระพร / ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาอ์ขอพรจากพระอัลเลาะห์ , ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบอธิฐานภาวนาขอพร ผู้นำศาสนาซิกซ์กล่าวถวายพระพร และมีการเสวนาหัวข้อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมในมิติศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดองระหว่างศาสนิกชน ต่างศาสนาให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีจิตสำนึกที่ดี และตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนา/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/พักตร์ภูมิ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 119

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738