ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 11:41:02  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมมือพัฒนาถั่วดาวอินคา ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเชียงรายให้ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมมือพัฒนาถั่วดาวอินคา ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเชียงรายให้ยั่งยืน
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดส้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมมือกับบริษัท เชียงรายเกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนายกระดับคุณภาพถั่วดาวอินคาเป็นศูนย์วิจัยส่งเสริมการผลิต ทำการวิจัย ทำการเพาะเนื้อเยื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดส้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมมือกับบริษัท เชียงรายเกษตรกรรมก้าวหน้า ได้บันทึกข้อตกลงร่วมมือกันพัฒนายกระดับคุณภาพถั่วดาวอินคาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท้องถิ่นเชียงรายให้ยั่งยืน ส่งเสริมตลาดทั้งในและต่างประเทศ ยังจะเป็นศูนย์วิจัยส่งเสริมการผลิต ทำการวิจัย ทำการเพาะเนื้อเยื่อ และแนวทางการจะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์ ถั่วดาวอินคา ซึ่งการลงนามความร่วมมือโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ นายวิชัย วิศิษฎากุล ผู้บริหารบริษัทเชียงรายเกษตรกรรมก้าวหน้า ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย ได้ลงนามความร่วมมือ โดยมีคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร ในฐานะผู้กำกับสนับสนุนสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดส้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวว่า การร่วมมือของทั้งสองฝ่ายครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากร นักวิทยาศาสตร์ และเกษตรกร ให้มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ การฝึกอบรมการปลูกและการดูแลรักษาพืชถั่วดาวอินคา การคัดเลือกสายพันธุ์ การเพาะลี้ยงเนื้อเยื่อ การสร้างกลุ่มเกษตรกรปลูกถั่วดาวอินคาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ การศึกษาวิจัยร่วมกัน การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ชาติในทุกตำบล รวมทั้งการ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับถั่วอินคาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในภูมิภาคเขตภาคเหนือประเทศไทย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 144

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738