ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 11:49:40  
อบจ.ลำพูน จัดประชุมคุมเข้มรักษามาตรฐานคุณภาพลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง GI
อบจ.ลำพูน จัดประชุมคุมเข้มรักษามาตรฐานคุณภาพลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง GI
อบจ.ลำพูน จัดประชุมคณะทำงานระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง GI รักษามาตรฐานคุณภาพตัวผลิตภัณฑ์

เช้าวันนี้ (10 ส.ค.61) ที่ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัด อบจ.ลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง GI โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รวมทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั้ง 2 รายที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คณะทำงานในการทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตและรักษามาตรฐานคุณภาพตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งคณะทำงานจะได้ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ และการตรวจเอกสารขั้นตอนกระบวนการผลิตตาม คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ป้องกันการนำชื่อเสียงของ "ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน" ไปแอบอ้างโดยทุจริต
ทั้งนี้ การอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ตรา GI) เพื่อให้เกษตรกร/ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการค้า สามารถใช้ตรา GI ไทย กำกับลงบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งตราสัญลักษณ์ GI มีอายุ 2 ปี เมื่อครบกำหนดก็สามารถดำเนินการควบคุมตรวจสอบสินค้าตามระบบที่จัดทำขึ้น เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว้อย่างต่อเนื่อง

ข่าวโดย : รพีพันธ์ อุดขันจริง โทร.053-525565
บรรณาธิการ : ภานุมาส ปัญญามงคล โทร.053-525519
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 138

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738