ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 12:11:53  
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ในพื้นที่ จ.ลำปาง ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ในพื้นที่ จ.ลำปาง ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ผวจ.ลำปาง นำประชาชนและเยาวชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ ร่วมประสานพลังทำกิจกรรมความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ร่วมลงพื้นที่รวมพลังประสาน กับหน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษา และองค์กรภาคเอกชนในเขตท้องที่อำเภอแม่ทะ นำกลุ่มพลังมวลชนและเยาวชนจิตอาสา รวมจำนวนกว่า 200 คน ทำกิจกรรมความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยร่วมกันประกอบกิจกรรมทำความดีด้วยกาย บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสถานที่แหล่งพื้นที่สาธารณะ ที่บริเวณอ่างกักเก็บน้ำน้ำตกห้วยอ้อ และพื้นที่ป่าชุมชนบ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โดยการประกอบกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดังกล่าว จังหวัดลำปางได้ร่วมประสานกับหลายหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมในการร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามิ่งมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปางได้พร้อมใจร่วมกันสานปณิธานความดีต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ได้เกิดความรัก ความผูกพัน มีความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย อีกทั้งยังเพื่อเป็นกิจกรรมสานพลังแห่งความดีร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เพื่อเป็นมหากุศลน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในเขตท้องที่ ได้ร่วมกันนำเหล่าบรรดาข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน และเยาวชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมความดีเฉลิมพระเกียรติ และทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ อาทิ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากว่า 3 ชนิด ทั้งปลานวลจันทร์เทศ ปลายี่สกเทศ และปลายี่สกไทย รวมจำนวนทั้งหมด 300,400 ตัว ลงในบริเวณอ่างกักเก็บน้ำน้ำตกห้วยอ้อ เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ และเพื่อจะแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณจำนวนสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้มากขึ้น ซึ่งจะได้เป็นแหล่งทำกินและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนไว้สำหรับประชาชนชาวบ้านในเขตพื้นที่ อีกทั้งยังได้ร่วมกันปลูกกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้นและพันธุ์ไม้โตเร็ว เป็นพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ลงบนผืนที่ดินป่าชุมชนบ้านอ้อ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 300 ต้นกล้า ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ กว่า 10 ชนิด อาทิ พยุง ยางนา ราชพฤกษ์ ขี้เหล็ก ไม้แดง มะม่วง ขนุน ลำไย กระท้อน และต้นรวงผึ้ง ตลอดจนได้ร่วมกันจัดสร้างฝายชะลอน้ำ ในบริเวณลำห้วยพื้นที่ป่าชุมชนบ้านอ้อ เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับช่วยในการกักเก็บน้ำ ช่วยชะลอการไหลลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย บรรเทาปัญหาเรื่องน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนชาวบ้านในช่วงฤดูฝน และยังช่วยกักเก็บตะกอนดินไม่ให้ไหลลงไปสู่บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำตอนล่าง ช่วยลดปัญหาการสูญเสียจากการชะล้างและการพังทลายของหน้าดินในบริเวณพื้นที่ป่าด้วย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 49

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738