ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 13:06:04  
น่านมูลนิธิเมืองไทยยิ้มฯ จัดโครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พรีเพื่อผู้ยากไร
 น่านมูลนิธิเมืองไทยยิ้มฯ จัดโครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พรีเพื่อผู้ยากไร
มูลนิธิเมืองไทยยิ้มฯร่วมกับ.ศูนย์จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฯ จัดโครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พรีเพื่อผู้ยากไร้อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ นาย ปรีชา สมชัย นายอำเภอบ่อเกลือเป็นประธานเปิดโครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น เพื่อผู้ยากไร้ปีที่ 2 เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ความเจริญ ไม่ต้องลำบากในการเดินทางไปตรวจวัดสายตาประกอบแว่นที่ไกลฯ เพราะเมื่อประชาชนไปตรวจที่หน่วย ก็สามารถรับแว่นกลับไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลา ด้านนายธรรมปพล จันผลา ผจก.มูลนิธิเมืองไทยยิ้มฯ เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปรณ์ กรมกิจการผู้สูงอายุได้ร่วมจัดโครงการร่วมกับบริษัทหอแว่นกรุ๊ปได้จัดกิจกรรมมอบแว่นตาผู้สูงอายุจำนวน 150 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ จากปัจุบันประเทศไทยกำลังก้าวสู้สังคมผู้สูงอายุและคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีจากข้อมูลจากสถิติพบว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยกว่าร้อยละ 70% เป็นผู้มีปัญหาระะบบสายตาการมองเห็นไม่ชัดเจนในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้นมูนิธิเมืองไทยยิ้มร่วมกับภาคีเครือข่ายจึงจัดโครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นพรีปีที่ 2เพื่อช่วยเหลือผู้อายุที่ยากไร้พื้นที่ห่างไกลมีแว่นตาอ่านหนังสือและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแว่นตาในราคาที่สูง

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 96

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738