ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 13:11:39  
โรงเรียนในพี้นที่จังหวัดน่าน ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระชนมพรรษา 86 พรรษา
โรงเรียนในพี้นที่จังหวัดน่าน ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระชนมพรรษา 86 พรรษา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ที่หอประชุมชน โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อถิชยกุล ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมคณะครูนักเรียน โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ประจำปี 2561 พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เหล่าพสกนิกรชาวน่าน ต่างปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ชื่นชมนพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ทรงทำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นที่ประจักษ์ประทับใจแก่ปวงพสกนิกรและก่อให้เกิดความสงบ และในศุภวาระอันเป็นมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 เหล่าพสกนิกรชาวน่าน ขอถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขอพระพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระเดชานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก พระบรมกฤษฎาภินิหารแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลอำนวยอวยชัย ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิใด ๆ ขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นพระมิ่งขวัญและเป็นดั่งรมโพธิ์ทองของเหล่าปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน จากนั้นร้อยตรีสมเดช อถิชยกุล ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นำคณะครู – นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายความเคารพ ต่อภาพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ทางสมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ร่วมทำบุญทอผ้าป่ามอบที่ดิน จำนวน 172 ตารางวา เป็นเงินจำนวน 1,7,222,000 บาท ให้แก่ทางโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพิ่อเพิ่มเติมที่ดิน ตามโครงการส่งเสริมอาชิพแบบเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 64

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738