ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 15:11:13  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดกิจกรรมแม่สอนลูกปลูกข้าว เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดกิจกรรมแม่สอนลูกปลูกข้าว เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดกิจกรรมแม่สอนลูกปลูกข้าว เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

ที่โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานพิธี เปิดกิจกรรม “แม่สอนลูกปลูกข้าว” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ข้าว จาก นายสม พรมพิชัย ที่มอบกล้าข้าวพันธุ์หอมมะลิให้ฟรี โดยมี นายเกษม ศรีวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย พร้อมด้วยคณะครู บุคลาการทางศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย โรงเรียนบ้านห้วยคำ โรงเรียนบ้านป่าสัก และโรงเรียนบ้านฝายแก้ว จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จริง ลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้ศาสตร์พระราชาที่ว่า “ เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ เด็กสร้าง” ประกอบกับทางโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอภูเพียง เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนและบุคลากรให้รู้ถึงบุญคุณของข้าวอย่างแท้จริงและยั่งยืน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ดีงาม ให้สอดคล้องกับชื่อนามของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย และเพื่อแสดงพลังความรัก ความสมัครสมานสามัคคี น้ำหนึ่งใจเดียว ความเป็นเอกภาพให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยและประเทศชาติเป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วย

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 70

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738