ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 16:30:41  
อบจ.ลำปาง เตรียมจัดโครงการจิตอาสา "รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์แหล่งน้ำ ทำความดี เทิดทูนพระบารมี เพื่อแม่" 12 สิงหาคม 2561 ที่ลำห้วยแม่จาง
อบจ.ลำปาง เตรียมจัดโครงการจิตอาสา "รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์แหล่งน้ำ ทำความดี เทิดทูนพระบารมี เพื่อแม่" 12 สิงหาคม  2561 ที่ลำห้วยแม่จาง
อบจ.ลำปาง เตรียมจัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน "รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์แหล่งน้ำ ทำความดี เทิดทูนพระบารมี เพื่อแม่" ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ลำห้วยแม่จาง

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และ ภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาลุ่มแม่น้ำจาง กำหนดจัดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน “รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์แหล่งน้ำ ทำความดี เทิดทูนพระบารมี เพื่อแม่” ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อปรับปรุงสภาพน้ำห้วยแม่จาง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย คลองตื้นเขิน กำจัดผักตบชวา หรือวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหลผ่าน รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลำห้วยแม่จางให้มีสภาพสะอาด สามารถนำไปใช้เพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร ที่สำคัญยังเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันหวงแหนทรัพยากรน้ำ สัตว์น้ำ ที่มีอยู่ในชุมชน และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ และประชาชนโดยทั่วไป

สำหรับกิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วย การเก็บผักตบชวา-กำจัดวัชพืช การปลูกหญ้าแฝก และปล่อยปลา ณ บริเวณลำห้วยแม่จางช่วงไหลผ่านบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 – บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จึงขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน “รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์แหล่งน้ำ ทำความดี เทิดทูนพระบารมี เพื่อแม่” ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยพร้อมเพรียงกัน


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 136

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738