ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 16:51:12  
กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่โรงแรมอิมพีเรียลรีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องมาตรฐานการบริการท่องเที่ยว ประเภทที่พักโฮมสเตย์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทน้ำพุร้อนให้กับชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนประเภทที่พักและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติ การสมัครเข้ารับการประเมินและกระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน เป็นการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการและศักยภาพของบุคลากรของชุมชนระดับท้องถิ่น ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้
ปัจจุบันแนวโน้มกระแสการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน นักท่องเที่ยวสนใจเรื่องการท่องเที่ยวที่ดูแลรักษาสุขภาพ ธุรกิจท่องเที่ยวจึงได้ตอบรับกระแสดังกล่าว จนเกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เน้นถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความเหมาะสมแก่การพักผ่อนหย่อนใจและการทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่ พร้อมได้เรียนรู้วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวิธีรักษาสุขภาพตามภูมิปัญญาชาวบ้าน /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.มส. บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 100

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738