ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 15:53:55  
จังหวัดแพร่.......กลุ่มประชาชนชาวตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ยื่นหนังสือคัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล
จังหวัดแพร่.......กลุ่มประชาชนชาวตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ยื่นหนังสือคัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล
กลุ่มประชาชนชาวตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านการดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

เช้าวันนี้(14ก.ย.61) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดแพร่ ได้มีกลุ่มประชาชนจากตำบลร่องฟอง ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่พร้อมด้วยเครือข่าย ประมาณ 200 คน นำโดยนายสมาน ผูกพัน ผู้แทนประชาชนตำบลเหมืองหม้อ เดินทางมาชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล พร้อมยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการก่อสร้างต่อนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ซึ่งมารับหนังสือจากกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยตัวเอง โดยหนังสื่อมีใจความว่า ทางบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ย 1 จำกัด จะทําการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลบริเวณบ้านทุ่งน้ำใส ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีกาลังการผลิต 28.5 เม็กวัตต์ในพื้นที่ 155.17 ไร่ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานในภาพรวมของประเทศ ซึ่งการก่อสร้างจะส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางน้ำ และอันตรายจากอุบัติเหตุจากการขนส่งวัตถุดิบชีวมวลจำนวนมากมป้อนโรงงานวันละหลายร้อยตัน มลพิษดังกล่าวล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวม 12 ตำบล ราษฎรหลายหมื่นครอบครัวจะได้รับผลกระทบในระยะยาวทั้งด้านสุขภาพ การดำรงชีวิตและอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ด้านนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า วันนี้มีประชาชนมายื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล เพราะอยู่ใกล้ชุมชนเกินไป ในส่วนของการขออนุญาตตั้งโรงไฟฟ้านั้น ขณะนี้ทางบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ที่มาติดต่อทางราชการ มีเพียงการดำเนินการของบริษัทเอง วันนี้จึงมารับเอกสารจากประชาชน หากมีการดำเนินการขออนุญาตกับทางราชการก็จะเป็นตัวแทนของประชาชนนำเอกสารดังกล่าวมาเสนอต่อบริษัทอีกครั้ง โดยระหว่างนี้ยังไม่มีการเริ่มต้นใดๆ ทางราชการจึงไม่สามารถจะดำเนินการอะไรได้ จนทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจและสลายตัวในที่สุด /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 179

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738