ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2561 / 16:45:17  
สวท.แม่ฮ่องสอน มุ่งมั่นพัฒนาด้านการสื่อสารยุค 4.0 เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
สวท.แม่ฮ่องสอน มุ่งมั่นพัฒนาด้านการสื่อสารยุค 4.0 เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
สวท.แม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีทำบุญสถานีฯ พร้อมสักการะองค์อินทร์ และมุ่งมั่นพัฒนาด้านการสื่อสารยุค 4.0 ผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

วันนี้ (10 ต.ค. 61) เวลา 09.09 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สวท.แม่ฮ่องสอน) ประกอบพิธีทำบุญสถานีฯ พร้อมสักการะองค์อินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่และเครือข่าย สวท.แม่ฮ่องสอน ภายหลังที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงาน โดยนายบรรเทา คงมา ผอ.สวท.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสาววาสนา ไข่แก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ ผอ.สวศ.แม่ฮ่องสอน นายชิต-นางอ่อนศรี ศรีอัมพร อดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเครือข่าย สวท.แม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี
ผอ.สวท.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สวท.แม่ฮ่องสอน และทุกหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐสู่กลุ่มเป้าหมายและสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐบาล ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกัน ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน โดยในยุค 4.0 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการสื่อสารให้ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อประโยชน์สูงสุดและความสุขของประชาชน และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ให้กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ เช่น http://thainews.prd.go.th/website_th/home/index, http://region3.prd.go.th/prd3news.php, http://region3.prd.go.th/maehongson/ และ เพจ สวท.แม่ฮ่องสอน https://www.facebook.com/radioms.prd3/
ทั้งนี้ สวท.แม่ฮ่องสอน ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 104 MHz กำลังส่ง 5 KW และระบบ AM ความถี่ 981 KHz กำลังส่ง 10 KW โดยประชาชนสามารถติดต่อ สวท.แม่ฮ่องสอน ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 2157, 0 5361 2508 E-mail. radioms@prd.go.th และ https://www.facebook.com/radioms.prd3/

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 894

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738