ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2561 / 16:52:59  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจคลองแม่ข่า โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันดูแลฟื้นฟูกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไชยมงคลสำคัญของเมืองเชียงใหม่ตลอดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจคลองแม่ข่า โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันดูแลฟื้นฟูกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไชยมงคลสำคัญของเมืองเชียงใหม่ตลอดไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจคลองแม่ข่า โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันดูแลฟื้นฟูกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไชยมงคลสำคัญของเมืองเชียงใหม่ตลอดไป

เมื่อ(วันที่ 9 ตุลาคม 2561) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจคลองแม่ข่าหลังจากที่ได้พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่พื้นที่ริมคลองแม่ข่า สะพานถนนอัษฎาธร ชุมชนอารีย์ บริเวณวัดชัยศรีภูมิ ไปจนถึงสะพานศรีดอนไชย รวมระยะทางประมาณ 4-5 กิโลเมตร ซึ่งทั้งสองข้างทางของบริเวณคลองแม่ข่าและสภาพน้ำคลองแม่ข่า ได้พัฒนาจนดีขึ้นมาก
คลองแม่ข่าหรือที่คนเชียงใหม่เรียกว่า “น้ำแม่ข่า” เป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือกพื้นที่ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในอดีตปริมาณน้ำนั้นมีมาก แต่ในช่วงระยะเวลา 20-30 ปี ที่ผ่านมา การเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น ซึ่งทำให้น้ำแม่ข่าถูกทำลาย มีการรุกล้ำน้ำ การทิ้งขยะ ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ ทำให้เกิดสภาวะเสื่อมโทรมทางด้านกายภาพ และระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้รับการดูแลรักษา สร้างความเสียหายและผลกระทบต่อเขตเมืองชั้นในซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยสำคัญ และก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพน้ำที่เน่าเสียอย่างรุนแรงเป็นแหล่งมลพิษทางน้ำ ปัจจุบันคนเชียงใหม่ได้เกิด ความตระหนักและพลังความร่วมมือของคนเชียงใหม่ ที่จะร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้กลับมามีคุณค่า เป็นไชยมงคลและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพัฒนาคลองแม่ข่าเป็นการพัฒนาร่วมกันในหลายหน่วยงาน ทั้งชุมชน เทศบาลนครเชียงใหม่ หน่วยทหารพัฒนา สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ตลอดจนความร่วมมือจาก มทบ.33 และทุกหน่วยงาน ได้ช่วยกันเต็มที่ โดยการพัฒนาในครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จไปในทางที่ดีขึ้นมาก บรรยากาศระหว่างริมคลองร่มรื่นดี ซึ่งถ้าหากพัฒนามาถึงจุดนี้แล้ว เรามีความสุข ประชาชนก็มีความสุขด้วย โดยจะช่วยกันดูแลฟื้นฟูต่อเนื่องไปให้ยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ได้แก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วย ซึ่งน้ำเสียที่จะไหลลงสู่คลองต้องเป็นน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดก่อนถึงจะปล่อยลงสู่คลอง หากทำได้และมีระบบจัดการที่ดีขึ้น ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เร่งดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในอนาคตคลองแม่ข่าจะเป็นไชยมงคลสำคัญของเมืองเชียงใหม่ตลอดไป
ในส่วนของการแก้ปัญหาระบบน้ำเสียนั้น ยังไม่ได้หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องและระยะยาว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับระยะต่อไป จะเป็นการวางแผนระยะยาวในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำเสีย เพราะต้องแก้ไขเป็นระบบทั้งหมด ไม่สามารถแก้เพียงจุดใดจุดหนึ่งได้ อีกทั้งจะพัฒนาคลองแม่ข่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ โดยจุดไหนที่น่าสนใจจะให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันดูแลที่จะเป็นทั้งจุดพักผ่อนและจุดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนนั้นๆต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทุกอย่างตอนนี้ดีขึ้นมากทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ระหว่างสองฝั่งคลอง และสภาพน้ำในคลองแม่ข่า ทั้งหมดเกิดขึ้นจากความร่วมมือของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่ช่วยกันพัฒนากันอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง และที่สำคัญคือจะแก้ไขปัญหาน้ำเสียร่วมกัน และรักษาสภาพตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ปัญหาน้ำเสียเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เพียงแค่ชุมชนที่ต้องช่วยกัน หรือให้ความร่วมมือในการดูและรักษาคลองแม่ข่า แต่อาจจะต้องขอความร่วมมือ สถานประกอบการต่างๆ ตลาดในชุมชน ซึ่งจะมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองแม่ข่า และเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สภาพน้ำในคลองแม่ข่าเน่าเสีย
ด้าน นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางด้านเทศบาลนครเชียงใหม่ ขณะนี้ได้ดำเนินการไปให้ความรู้ และช่วยเหลือทั้งในสถานประกอบการแหล่งใหญ่ และตลาดในชุมชน โดยจะเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องของการวางระบบน้ำดี-น้ำเสียที่ผ่านมาตรฐานและถูกต้อง รวมไปถึงการเฝ้าระวัง สถานที่ประกอบการที่อยู่ริมฝั่งคลอง โดยจะตรวจทั้งหมดและพยายามควบคุมจุดใหญ่ก่อน และจะมีการวางแผนระบบรวบรวมน้ำเสีย ซึ่งคาดว่าภายใน 5 ปี ระบบน้ำเสียที่วางไว้จะผ่านตามเป้าหมาย ในส่วนของระบบแยก อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรโดยจะเลือกจุดที่เป็นประโยชน์สูงสุดก่อน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะใช้ระยะเวลายาวถึง 10 ปี
ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะทำอาจจะใช้เวลาในการแก้ไขระยะยาวและใช้งบประมาณมหาศาล เพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองใหม่ ที่ต้องแก้ไขไปตามสภาพเป็นจริง โดยอาจจะเริ่มวางระบบที่เมืองเก่าก่อน และหลังจากนี้ไปจะพยายามให้ทุกชุมชนเข้าใจและช่วยกันดูแลคลองแม่ข่าให้มีสภาพที่ดีขึ้นต่อไป
ทั้งนี้การดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจะมีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากคนในชุมชน สถานประกอบการที่อยู่ตลอดแนวสองฝั่งคลองแม่ข่า ให้ความร่วมมือในการบำบัดคุณภาพน้ำทิ้งให้ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทาง และคอยเฝ้าระวังดูแลรักษาคลองแม่ข่าให้มีสภาพที่สวยงาม มีระบบนิเวศธรรมชาติที่สมบูรณ์ ก็จะสามารถจะพัฒนาให้เป็นสายน้ำแห่งวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศธรรมชาติทางน้ำ ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนทำให้คลองแม่ข่ากลับมาเป็นไชยมงคลของเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 201

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738