ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2561 / 16:54:22  
กกต.ลำพูน เชิญชวนองค์กรที่มีสิทธิ์แนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
กกต.ลำพูน เชิญชวนองค์กรที่มีสิทธิ์แนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
กกต.ลำพูน เชิญชวนองค์กรที่มีสิทธิ์แนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ระหว่างวันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2561

นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ(รธน.)ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ทำให้แผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการจัดการเลือก ส.ว. การจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน มีความพร้อมเต็มที่ในการดำเนินการจัดการเลือก ส.ว. และการเลือกตั้งทุกระดับ และตามแผนงานการจัดการเลือก ส.ว. จะเริ่มดำเนินการ รับลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิ์แนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. ระหว่างวันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2561 เวลา 08:30- 16:30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคล เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเตรียมเอกสาร และหลักฐานในการยื่นคำขอลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 0 5353 5621-2

ข่าวโดย : สุพิน จินดาหลวง
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 211

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738