ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 09:35:55  
จ.แม่ฮ่องสอนเตรียมจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนล่องแพวิทยา บ้านสบโขง อำเภอสบเมย
จ.แม่ฮ่องสอนเตรียมจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนล่องแพวิทยา  บ้านสบโขง อำเภอสบเมย
จ.แม่ฮ่องสอนเตรียมจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนล่องแพวิทยา บ้านสบโขง อำเภอสบเมย เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ราษฎรที่อยู่ห่างไกล

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนล่องแพวิทยา บ้านสบโขง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ราษฎรที่อยู่ห่างไกล ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนราชการต่างๆ ออกให้บริการประชาชน เช่นด้านสาธารณสุข ทะเบียนราษฎร์ พร้อมกันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชน มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี /จ.แม่ฮ่องสอนสำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จ.แม่ฮ่องสอนมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอนมอบถุงยังชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย
จึงขอเชิญชวนประชาชนไปใช้บริการต่างๆ ในวัน เวลา ดังกล่าว/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/พักตร์ภูมิ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.มส. บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738