ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 10:20:27  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยช่วงเช้า เริ่มเวลา 06.00 น. พิธีทําบุญตักบาตร พระสงฆ์จํานวน 89 รูป ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เวลา 08.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และช่วงเย็น เวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สำหรับการแต่งกายร่วมในพิธี ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว, ข้าราชการทหาร/ตํารวจ : เครื่องแบบปกติขาว พร้อมกระบี่ ถุงมือ งดหมวก, ประชาชน : ชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง และจิตอาสา : แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา โดยเทียนที่ใช้ในพิธีจุดเทียนน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ให้ใช้เทียนสีเหลืองไม้สีขาว พร้อมกันนี้เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองพร้อมกันทั่วประเทศ

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 213

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738