ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 11:23:50  
ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 40
ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 40
สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน มาตรา 40

นางทิพย์สุดา บาลี หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 โดยการเพิ่มช่องทาง ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ ทางเลือกที่ 3 ในการให้บริการ รับ-จ่าย เงิน ผ่านเครือข่ายพันธมิตร ของสำนักงานประกันสังคม ได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะรับชำระเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก หรือผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคาร หรือหน่วยบริการ หรือจ่ายสิทธิประโยชน์โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตน ปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 โดยมีเค้าน์เตอร์ธนาคาร และหน่วยบริการ ที่เปิดรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนแล้ว ได้แก่ เค้าน์เตอร์บิ๊กซี, เค้าน์เตอร์ ธ.ก.ส., เทสโก้โลตัส เค้าน์เตอร์เซอร์วิส, เค้าน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย, เค้าน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และผ่านตู้บุญเติม โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้ ทดสอบระบบรับชำระเงิน ร่วมกับเค้าน์เตอร์เซ็นเพย์ คาดว่าจะสามารถเปิดรับชำระได้ ในเร็วๆนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 393

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738