ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 15:17:19  
เทศบาลเมืองแพร่ เตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองแพร่ เตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองแพร่ เตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคมนี้

นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแพร่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่บำรุงศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานประเพณีต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

และในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เทศบาลเมืองแพร่ จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยในเวลา 07.00 น. จะเริ่มพิธีทางศาสนา ณ พระอุโบสถวัดชัยมงคล และเวลา 07.30 น. เคลื่อนขบวนตักบาตรเทโวโรหณะ ออกจากวัดชัยมงคล ผ่านถนนวัฒนธรรม(ถนนเจริญเมือง) มาสิ้นสุดที่วงเวียนน้ำพุ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต จำนวน 200 รูป และขบวนแห่เทวดานางฟ้า ขบวนเปรต อสูรกาย ตามความเชื่อและประเพณีดั้งเดิม

สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นการน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายหลังจากที่ได้ตรัสรู้และได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาเป็นระยะเวลาหนึ่งพรรษา เมื่อถึงจันทรคติ วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 จึงได้เสด็จลงมาประทับที่เมืองสังกัสสะ ประชาชนต่างเฝ้ารอรับเสด็จและร่วมทำบุญตักบาตรกันจนเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจวบจนปัจจุบัน

เทศบาลเมืองแพร่ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี 2561 ตามวันและเวลาดังกล่าว

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 197

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738