ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 15:03:30  
จังหวัดเชียงราย เตรียมต้อนรับขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์
จังหวัดเชียงราย เตรียมต้อนรับขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์
จังหวัดเชียงราย เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 น้ำกกเกมส์ เตรียมต้อนรับขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ประดิษฐานบนรถบุษบกแห่รอบเมืองเชียงราย ก่อนเข้าสู่พิธีเฉลิมฉลองและสมโภชน์

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการฝ่ายไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 เปิดเผยว่า ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. มอบหมายให้ จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮาย เกมส์ ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 น้ำกก เกมส์ ระหว่างวันที่ 18–22 มกราคม 2562 นั้น จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ดำเนินการรับไฟพระฤกษ์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร โดยมี พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. พร้อมขบวนวิ่งไฟพระฤกษ์ รับมอบส่งต่อ ระหว่างอำเภอพาน – อำเภอแม่ลาว – อำเภอเมืองเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 66 กิโลเมตร
สำหรับขบวนตั้งรับไฟพระฤกษ์ ผ่าน 4 จุดสำคัญ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่เย็น นายอำเภอพาน จุดคบเพลิงจากไฟพระฤกษ์ นำวิ่งมาถึงวัดร่องห้า ส่งมอบคบเพลิงไฟพระฤกษ์ให้กับนายอำเภอแม่ลาว ที่วัดร่องห้า นำวิ่งมาถึงวัดร่องขุ่น ส่งมอบคบเพลิงให้กับนายอำเภอเมืองเชียงราย นำวิ่งมาถึงอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช นายอำเภอเมือง ส่งมอบไฟพระฤกษ์ให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำวิ่งรอบบริเวณเขตเทศบาลนครเชียงราย ไปสิ้นสุดณ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก บริเวณลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญาเม็งราย เพื่อนำไปเฉลิมฉลองและสมโภชย์ เป็นเวลา 3 คืน ก่อนที่จะอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย เข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 383

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738