ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 15:30:48  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม Kick Off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2562 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นี้
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม Kick Off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี  2562  ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นี้
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม Kick Off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ถอดบทเรียน ปี 61 ปรับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เน้นการใช้แผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก กระจายข่าวสาร สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (Kick off) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อเศรษฐกิจที่ดี” เพื่อถอดบทเรียน ปี 2561 นำมาปรับมาตรการ แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอควันและไฟป่า จัดทำแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภายในงาน จะมีการจัดนิทรรศการด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และการจัดเวทีเสวนา “หยุดหมอกควันไฟป่าด้วยวิถีล้านนาอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ จะมีการเปิดตัว มาสคอต หรือตัวนำโชค หรือ การ์ตูนสัญลักษณ์ เพื่อใช้เป็นตัวแทนในประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับหมอกควันและไฟป่าออกสู่สาธารณชนอีกด้วย
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องเร่งดำเนินการกำหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งในปี 2562 จะมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการ Online, On air และ On ground เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จากหลากหลายช่องทาง และครอบคลุมทุกมิติ

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738