ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 15:42:47  
จังหวัดแพร่กำหนดจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562
จังหวัดแพร่กำหนดจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำงานบริการจากทุกภาคส่วนออกให้บริการประชาชน ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จังหวัดแพร่ได้อนุมัติโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดจัดโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 จนถึงเดือนกันยายน 2562 จำนวน 13 ครั้ง เพื่อนำงานบริการจากทุกภาคส่วนออกให้บริการประชาชน ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดลงพื้นที่จัดโครงการฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่วัดข่วงชมพู หมู่ 5 บ้านข่วงชมพู ตำบลเตาปูน อำเภอสอง ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก หมู่ 4 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านแม่ทราย หมู่ 3 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนแม่คำมีวังช้าง หมู่ 3 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ ครั้งที่ 5 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วัดเชตะวัน หมู่ 5 บ้านเชตะวัน ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง ครั้งที่ 6 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่โรงเรียนแม่คำมี(รัตนปัญญา) หมู่ 4 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ ครั้งที่ 7 วันที่ 4 เมษายน 2562 ที่โรงเรียนแม่จองไฟ หมู่ 2 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง ครั้งที่ 8 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่วัดวังดิน หมู่ 9 บ้านวังดิน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง ครั้งที่ 9 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านสลก หมู่ 8 บ้านค้างคำแสน ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น ครั้งที่ 10 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หมู่ 9 บ้านเวียงทองใหม่ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น ครั้งที่ 11 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง หมู่ 5 ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง ครั้งที่ 12 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่โรนงเรียนบ้านแม่จั๊วะ หมู่ 9 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย ครั้งที่ 13 วันที่ 17 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านวังหงส์ หมู่ 3 ตำวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ ในการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จะได้บูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อีกด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เป้าหมายไปรับบริการด้านต่างๆจากหน่วยงานที่ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 136

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738