ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 17:26:50  
จังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของคณะนายกรัฐมนตรีพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
จังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของคณะนายกรัฐมนตรีพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
จังหวัดเชียงราย จัดประชุมมอบหมายงานภารกิจของหน่วยงานต่างๆในการรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร

วันนี้ 12 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และพลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบหมายงานภารกิจให้หน่วยงานต่างได้รับไปดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 29 -30 ตุลาคม 2561นี้ สำหรับจังหวัดเชียงราย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ที่บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ โดยจังหวัดเชียงราย จัดบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครงการตามนโยบายรัฐบาล จะได้เยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาของหมู่บ้านของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ การทอผ้าจากใยกล้วย และเยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบ ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปกาแฟอาข่ามิโนพร้อมวิถีชีวิตชนเผ่าอาข่า นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 มี 4จังหวัดคือจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ จากนั้นนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 271

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738