ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 18:19:04  
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ 7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา

ที่หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นประธานพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้จัดแสดงนิทรรศการ 7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา ที่บริเวณชั้น 1 หอคำหลวง ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยแบ่งการจัดนิทรรศการออกเป็น 7 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 ฝึกฝนตั้งแต่เล็ก เป็นพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ขณะประทับที่ต่างประเทศ, โซนที่ 2 จิตใจร่างเริงเพื่องานที่ดี แสดงถึง พระอัจริยภาพด้านกีฬา การประดิษฐ์ และด้านการดนตรีของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้บรรจุเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งเพลงไทยและเพลงสากล ให้ประชาชนที่เข้าไปชมนิทรรศการ สามารถดาวน์โหลดเพลงพระราชนิพนธ์ที่ชื่นชอบเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ รวมถึงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์, โซนที่ 3 ความเพียรเพื่อผู้อื่น สำหรับโซนนี้จะรวบรวมพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่ประชาชนในวาระต่าง ๆ, โซนที่ 4 ทรงงานเพื่อผองไทย แสดงถึงโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ของพระองค์, โซนที่ 5 พระราชกรณียกิจ, โซนที่ 6 คือพลังเกื้อหนุนของแผ่นดิน และโซนที่ 7 สืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์นักพัฒนา แสดงถึงการดำเนินงานในโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ 7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 131

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738