ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2561 / 21:34:08  
ผวจ.พะเยา ติดตามคืบหน้าการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก พบหลายหน่วยงานมีการเตรียมความคืบหน้าไปมาก เตรียมพร้อมเปิดจุดผ่านแดนฯราวกลางเดือน ธ.ค.นี้
ผวจ.พะเยา ติดตามคืบหน้าการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก พบหลายหน่วยงานมีการเตรียมความคืบหน้าไปมาก เตรียมพร้อมเปิดจุดผ่านแดนฯราวกลางเดือน ธ.ค.นี้
ผวจ.พะเยา ติดตามคืบหน้าการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก พบหลายหน่วยงานมีการเตรียมความคืบหน้าไปมาก เตรียมพร้อมเปิดจุดผ่านแดนฯราวกลางเดือน ธ.ค.นี้

วันที่ 7 พ.ย.61 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอภูซาง ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ประชุมร่วมกับ นายอำเภอภูซาง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้า การเปิดจุดผ่านแดนถาวร บ้านฮวก อำเภอภูซาง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการรายงานการเตรียมความพร้อม ซึ่งทุกหน่วยมีความพร้อมเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกตามกำหนดในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และพร้อมก่อสร้างอาคารที่ทำการจุดผ่านแดนุถาวรหลังใหม่ ในพื้นที่ 28 ไร่ เมื่อได้รับอนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พิช นอกจากนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาได้วางแผนพัฒนารองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ในพื้นที่ 125 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารทำการของศุลกากร อาคารตรวจสอบสินค้าเข้า – ออก อาคารเก็บสินค้า ลานจอดรถและพื้นที่พักสินค้า ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมพื้นที่ หรือ EIA ศึกษาสำรวจ ออกแบบและวางผังพื้นที่เฉพาะของพื้นที่สนับสนุนด่านชายแดน การพัฒนาส่วนประกอบในพื้นที่สนับสนุนด่านชายแดน และพัฒนาเมืองน่าอยู่หน้าด่านชายแดน รวมงบประมาณกว่า 500
โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า เมื่อมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกแล้ว จะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ตลอดจน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว จะมีมูลค่าการค้าการค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบัน จากหลักร้อยล้านบาทเป็นหลายพันล้านบาท จังหวัดพะเยามีการเตรียมพร้อมรองรับในด่านต่างๆ โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ตรวจเยี่ยมชุมชนท่อวเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งกล้วย ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ เป็นสินค้าที่โดดเด่น และตรวจเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่บ้านสถาน ต.ภูซาง อ.ภูซาง ซึ่งเป็นชุมชนไทลื้อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี รองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ อ.ภูซาง จากผลการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งจะมีการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนในพื้นที่ ในอนาคตจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยว การค้าขายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป รายได้จากชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถี ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวมดีขึ้น

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 135

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738