ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 10:51:25  
ขนส่งจังหวัดลำพูน นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวย หมวดอักษร กฉ เข้าพิธีเจิมป้ายเลขทะเบียนรถ ( เลขสวย ) เพื่อเสริมสิริมงคล ก่อนการประมูล
ขนส่งจังหวัดลำพูน นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวย หมวดอักษร กฉ เข้าพิธีเจิมป้ายเลขทะเบียนรถ ( เลขสวย ) เพื่อเสริมสิริมงคล ก่อนการประมูล
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวย รถเก๋ง รถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก หมวดอักษร กฉ ( กำเงิน กำทอง ฉลองชัย ) เข้าพิธีเจิมป้ายเลขทะเบียนรถ ( เลขสวย ) เสริมความเป็นสิริมงคล เพื่อเสริมโชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้ครอบครอง ก่อนนำขึ้นประมูล เพื่อเสริมโชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ครอบครอง ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันนี้ ( 8 พฤศจิกายน 2561 ) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสรรเพรช ม่วงมาลี ขนส่งจังหวัดตาก รักษาราชการขนส่งจังหวัดลำพูน นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวย หมวดอักษร “ กฉ ” สื่อความหมายถึง กำเงิน กำทอง ฉลองชัย ซึ่งมีทั้งเลขเดี่ยว เลขคู่ เลขตอง 3 ตัว เลขโฟร์ 4 ตัว และ เลขเรียงตามลำดับ ได้แก่เลข 1 , 11, 111, 1111, ถึง 9, 99, 999, 9999, 1234 จำนวน 301 หมายเลข เข้าพิธีเจิมป้ายเลขทะเบียนรถ ( เลขสวย ) เสริมสิริมงคล ก่อนนำขึ้นประมูล เพื่อเสริมโชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ครอบครอง โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานสงฆ์ มี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่ง และผู้สนใจเข้าร่วมพิธี
นายสรรเพรช ม่วงมาลี ขนส่งจังหวัดตาก รักษาราชการขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับการนำหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ( รถเก๋ง ) ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม ( เลขสวย ) ออกประมูลเป็นการทั่วไป นั้น จังหวัดลำพูน จะจัดประมูลเลขทะเบียนรถ ( เลขสวย ) จำนวน 301 หมายเลข หมวดอักษร กฉ : กำเงิน กำทอง ฉลองชัย ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สำหรับเงินที่ได้จากการประมูล จะนำไปสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อแบ่งเบางบประมาณของรัฐ ในการรณรงค์อุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุทางถนนลดลง ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยมากขึ้น อันจะช่วยให้รัฐประหยัดงบประมาณในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่นิยมเลขสวยและมีความต้องการเลขสวย สามารเข้าร่วมประมูลได้โดยเท่าเทียมกันและอย่างเสมอภาค
ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-537325,053-525548 ,063-7907634 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง หมายเลขโทรศัพท์ 053-980600,098-7465227 และสาขาอำเภอลี้ หมายเลขโทรศัพท์ 053-596523,089-4351179 หรือ ลงทะเบียนหน้างาน และ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-537325 .

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 353

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738