ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 15:05:13  
ตชด. 334 แม่อาย จัดโครงการ D.A.R.E.
ตชด. 334 แม่อาย จัดโครงการ D.A.R.E.
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 แม่อาย จัดโครงการ D.A.R.E. หวังให้นักเรียนได้รู้จักพิษภัยของยาเสพติด และรู้จักป้องกันตนเองจากยาเสพติด

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 แม่อาย จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการ D.A.R.E. ที่ โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดย ตชด.334 ได้จัดครูแดร์ ที่มีประสบการณ์ ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าฝึกอบรม ให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด เรียนรู้วิธีการปฏิเสธ การหลีกเลี่ยงแรงกดดันและแรงจูงใจต่างๆ ที่จะนำไปสู่การใช้ยาเสพติด ทุกชนิด มีนักเรียนชั้น ป.5 - ป. 6 จำนวน 118 คน เข้าร่วมโครงการ ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม ประมาณ 13 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน โดยการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 120

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738