ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 15:43:40  
จังหวัดแพร่เตรียมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
จังหวัดแพร่เตรียมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
จังหวัดแพร่ เตรียมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 นำหน่วยงานออกให้บริการในเชิงรุก พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายนนี้

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ได้จัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อนำงานบริการจากทุกภาคส่วนออกให้บริการการประชาชนในเชิงรุก ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอลงพื้นที่นำการบริการในแต่ละด้านตามภารกิจของตนเองไปให้บริการประชาชน อาทิ การสาธิตการประกอบอาชีพ การแนะแนวอาชีพ การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด การให้บริการตรวจรักษาโรค การให้คำแนะนำและปรึกษาด้านกฎหมาย การให้บริการตัดผมฟรี การจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร รวมถึงการมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวที่ยากจน มอบเงินสงเคราะห์ มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ยากไร้ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2561 กำหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก หมู่ที่ 4 บ้านแม่ป้าก ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยมีเป้าหมายในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ป้าก จำนวน 10 หมู่บ้าน และตำบลแม่เกิ๋งที่อยู่ใกล้เคียงอีก 7 หมู่บ้าน

จังหวัดแพร่ จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 224

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738