ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 15:44:51  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่จัดงาน "การเรียนรู้ ก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0"
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่จัดงาน "การเรียนรู้ ก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0"
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่จัดงาน "การเรียนรู้ ก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0" ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(8พ.ย.61) ที่หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงาน "การเรียนรู้ ก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0” ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่จัดขึ้น นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่เห็นความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาที่สูงขึ้นอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ ทั้งผู้เรียนในสายอาชีวศึกษา เข้าสู่เส้นทางอุดมศึกษา ที่ผ่านมาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่อาศัยกระบวนการ การมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีและประชาคมจัดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้งในจังหวัดแพร่ จำนวน 3 หลักสูตร เพื่อนำเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทกับพื้นที่จังหวัดแพร่ และของโรงเรียนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสลก พัฒนาหลักสูตรผ้าทอเก๋ไก๋สไตล์กระเหรี่ยง , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 พัฒนาหลักสูตรทองพันชั่งเบเกอรี่ และโรงเรียนม่วงไข่พิทยา พัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนเติบโตเต็มศักยภาพ และสร้างนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 สถาบันอาชีวศึกษา 6 แห่งได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง วิทยาลัยการอาชีพลอง สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ และวิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 116

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738