ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 15:51:29  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดธิดาชาติพันธุ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดธิดาชาติพันธุ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดธิดาชาติพันธุ์ งานสัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย) กิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มน้ำโขง ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561)ที่ ห้องประชุมชั้น2 ร้าน Erabica Coffee สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดธิดาชาติพันธุ์ งานสัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย) โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อทำการคัดเลือกผู้สมัครการประกวดธิดาชาติพันธุ์ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย) จากกลุ่มชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ไทยวน ไทลื้อ ไทพวน ไทเขิน ไทใหญ่ ม้ง อิ้วเมี่ยนหรือเย้า ลัวะ ถิ่นหรือขมุ ซึ่งจากการประชุมฯ คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร จำนวน 16 คน เพื่อเข้าทำการประกวดในงานสัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.30 น. ณ ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ต่อไป โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้กำหนดจัดงาน“สัมผัสความงามแห่งชาติพันธ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย) ขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการค้าชายแดนให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าและความภูมใจในเรื่องราวแห่งชาติพันธ์ ซึ่งภายในงานจะประกอบไปด้วยนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา และการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มชาติพันธ์กว่า 10 ชนเผ่า การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้าน แฟชั่นโชว์ ชุดชนเผ่า การจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองน่าน และการประกวดเทพธิดาดอย ธิดาชนเผ่า

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 181

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738