ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 10:41:54  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เปิดจำหน่ายและสั่งจองเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรได้ใช้ในการเพาะปลูก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เปิดจำหน่ายและสั่งจองเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรได้ใช้ในการเพาะปลูก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เปิดจำหน่ายและสั่งจองเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรได้ใช้ในการเพาะปลูก และผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่าย จะได้รับส่วนลด 5-10% ของราคาจำหน่าย

นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เปิดเผยว่า ในปี 2561-2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ให้กับเกษตรกรได้ใช้ในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก โดยเปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ดังนี้ ข้าว กข 49 กิโลกรัมละ 15 บาท กระสอบละ 25 กิโลกรัม ราคากระสอบละ 375 บาท มีจำหน่าย 324, 835 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่เปิดให้กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรจองเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ พันธุ์พิษณุโลก 2 กิโลกรัมละ 15 บาท กระสอบละ 25 กิโลกรัม ราคากระสอบละ 375 บาท , พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กิโลกรัมละ 20 บาท กระสอบละ 25 กิโลกรัม ราคากระสอบละ 500 บาท , พันธุ์ กข 6 กิโลกรัมละ 20 บาท กระสอบละ 25 กิโลกรัม ราคากระสอบละ 500 บาท
สำหรับ กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป หากซื้อตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 5% ของราคาจำหน่าย และผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายซื้อตั้งแต่ 5,000-49,999 บาทขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 5% ของราคาจำหน่าย , ซื้อตั้งแต่ 50,000-999,999 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 7% ของราคาจำหน่าย,ซื้อตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 10% ของราคาจำหน่าย ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อด้วยตนเองหรือสั่งจองได้ที่ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา โทร.054-411004 หรือ 080-850-7395 ในวันเวลาราชการ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 391

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738